กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์

ข้อมูลผู้สมัคร


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


ข้อมูลสถานภาพการศึกษา


ต้องการศึกษาต่อใน


แนบไฟล์สมัครเรียน

หมายเหตุ: สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเอกสารได้

แนบไฟล์สลิปหลักฐานการโอนชำระค่าสมัครเรียน/ค่าเทอม

  • ระดับปริญญาตรี 500 บาท
  • ระดับปริญญาโท 1,000 บาท
  • ระดับปริญญาเอก 1,500 บาท
  • กรณีสมัครสอบพยาบาล ชำระค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
  • กรณีสมัครสอบแพทย์/ทันตแพทย์ ชำระค่าสมัครสอบ 2,000 บาท
วิธีชำระเงิน: ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่บัญชี 047-8-00001-1
พิเศษสําหรับผู้สมัครเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ผู้สมัครเรียนในภาคปกติทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการ “สวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี” ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 1. มีหอพักให้อยู่ฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี
  • 2. ในส่วนค่าหน่วยกิต, ค่าบํารุงการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ กําหนด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 096-841-8484, 097-247-0205